Showing posts with label PT Bernoulli. Show all posts
Showing posts with label PT Bernoulli. Show all posts

18 May 2012

[Thủy động học] Phương trình Bernoulli cho chất lỏng thực


Phuong trinh Bernoulli
Như bài trước đã hứa ở bài này mình sẽ trình bày Phương trình Bernoulli cho chất lỏng thực. Để hiểu thêm các tính chất vật lý của chất lỏng giúp hiểu hơn bài hôm nay các bạn có thể đọc bài Tính chất vật lý của chất lỏng.
>>Phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng

15 May 2012

[Thủy động học] Phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng

Do bận làm đồ án tốt nghiệp nên hiện tại mình chỉ có thể post mỗi tuần 1 bài. Dù sao thì blog trẻ nên vẫn cần độ thường xuyên. :D. Quay về chủ đề chính của bài viết hôm nay chính là “Phương trình Bernoulli”. 


Với thủy tĩnh học – Định luật Acsimet và Định luật Pascal đóng vai trò nền tảng, còn với thủy động học – vai trò nền tảng xuyên suốt chính là phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli được Daniel Bernoulli công bố vào năm 1738 – khá là lâu rồi nhỉ các bạn.