Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Thuy Luc Co Ban

Thiết lập phương trình Euler động cho chất lỏng lý tưởng

Trong bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu cách thiết lập phương trình Euler tĩnh khi nghiên cứu thủy tĩnh học, và từ phương trình Euler tĩnh chúng ta đã xây dựng được các phương trình cơ bản giúp cho quá trình nghiên cứu và giải bài tập thủy tĩnh học.

Thiết lập phương trình Euler tĩnh

Trong bài này mình sẽ giấy thiệu về cách xây dựng phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng tĩnh, hay còn gọi là phương trình Euler tĩnh. Sau đó từ phương trình vi phân thu được, chúng ta tìm nghiệm của phương trình này bằng phương pháp tích phân trong một số trường hợp đơn giản.

Đặc tính nhớt của chất lỏng

Đặc tính nhớt của chất lỏng luôn phải tính đến trong quá trình tính toán và thiết kế hệ truyền dẫn thủy lực. Ta có thể nhìn thấy nhanh điều này khi chọn chất lỏng làm việc cho hệ, khi tính toán đường ống dẫn, chọn máy bơm, chọn thiết bị lọc, tính toán hao phí,.... Ở bài trước mình đã giới thiệu chung chung các tính chất vật lý của chất lỏng. Trong bài này mình sẽ trình bày cụ thể vào đặc tính nhớt của chất lỏng.

Thí nghiệm của Reynolds và chế độ chảy của chất lưu

Trong bài trước khi giới thiệu về phương trình Bernoulli, phần mô tả hao phí và mất mát cột áp mình có đề cập tới vấn đề chế độ chảy của dòng chất lỏng. Đó chính là nội dung chính của bài này.

[Thủy Tĩnh Học] Phương trình cơ bản thủy tĩnh học

Khi nghiên cứu thủy tĩnh học, người ta coi chất lỏng ở trạng thái yên tĩnh tương đối, nghĩa là khối chất lỏng trong một không gian có giới hạn cùng chuyển động với bình chứa nó, còn các phần tử trong khối chất lỏng thì không có chuyển động tương đối với nhau.

[Thủy động học] Phương trình Bernoulli cho chất lỏng thực

Như bài trước đã hứa ở bài này mình sẽ trình bày Phương trình Bernoulli cho chất lỏng thực. Để hiểu thêm các tính chất vật lý của chất lỏng giúp hiểu hơn bài hôm nay các bạn có thể đọc bài Tính chất vật lý của chất lỏng.
>>Phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng

[Thủy động học] Phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng

Do bận làm đồ án tốt nghiệp nên hiện tại mình chỉ có thể post mỗi tuần 1 bài. Dù sao thì blog trẻ nên vẫn cần độ thường xuyên. :D. Quay về chủ đề chính của bài viết hôm nay chính là “Phương trình Bernoulli”. 

Với thủy tĩnh học – Định luật Acsimet và Định luật Pascal đóng vai trò nền tảng, còn với thủy động học – vai trò nền tảng xuyên suốt chính là phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli được Daniel Bernoulli công bố vào năm 1738 – khá là lâu rồi nhỉ các bạn.

Tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

Bài viết tổng hợp các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng.

Nghiên cứu thủy lực chúng ta trước hết cần quan tâm tới các tính chất vật lý của chất lỏng. Vì chất lỏng giữ vai trò chủ đạo trong mọi hệ thống thủy lực. Nó tác dụng liên kết các cơ cấu, vận chuyển năng lượng, và bôi trơn bảo vệ các thiết bị thủy lực.

Các khái niệm cơ bản thủy lực học

Cơ học chất lưu: Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới sự chuyển động chất lưu trong ống kín hay hở, các vấn đề về sự lực tác dụng của chất lưu lên thành bình chứa, ống dẫn. Cơ học chất lưu: chia ra thành 2 phần chính : +Cơ học chất lưu trong kỹ thuật +Lý thuyết cơ học chất lỏng và chất khí.