Showing posts with label xylanh. Show all posts
Showing posts with label xylanh. Show all posts

7 May 2012

Xylanh thủy lực: Giới thiệu, Cấu tạo, Phân Loại


Сau tao xy lanh thuy luc
Hầu hết ai trong số chúng ta đều đã quá quen thuộc và dường như đã biết rất rõ về xy lanh thủy lực (trong miền Nam các bạn gọi là ben thủy lực). Tuy nhiên cũng còn có rất nhiều người lúng túng khi gặp phải tự thiết kế, lựa chọn một xy lanh thủy lực phù hợp cho yêu cầu của mình.