Skip to main content

[Ebook] Các quá trình thủy lực

Đây là một cuốn sách mình sưu tầm được từ trên mạng. Nội dung cuốn sách bao gồm các kiến thức cơ bản về thủy lực. Ngắn gọn, cô đọng, nhưng vẫn đầy đủ. Tuy nhiên nội dung đặc biệt của cuốn sách là đề cập nhiều tới các hệ thống xử lý vật liệu như lắng đọng, phân tách, trộn nhiên liệu, sàng lọc nhiên liệu dùng trong cách ngành xây dựng, hóa chất.
Sách còn có cả phần câu hỏi, giúp người đọc tổng hợp kiến thức và hiểu rõ hơn vấn đề.


PDF:  MediaFire

(Link rút gọn qua Ouo.io 

MỤC LỤC

Đề Mục
Trang
LỜI TỰA 

Mục Lục  ......................................................................................
1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN  ...........................................................
3
Bài 10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC 
5
A. TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG  ............................................. 
5
10.1. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CHẤT LỎNG  ...........
5
10.2. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ……………………………………………………………
8
B. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG  ....................................
13
10.3. NHỮNG KHÁI NIỆM  ....................................................... 
13
10.4. PHƯƠNG TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC  .............................. 
18
10.5. PHƯƠNG TRÌNH BERNULLI  .........................................
19
10.7. TRỞ LỰC TRONG ỐNG DẪN CHẤT LỎNG  .................
23
10.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  ................................................... 
25
10.9. THỰC HÀNH  ............................................................... 
31
Bài 11. VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG  ..................................... 
32
11.1. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BƠM  ......... 
32
11.2. BƠM THỂ TÍCH  ............................................................ 
36
11.3. BƠM LY TÂM  ........................................................... 
43
11.4. CÁC LOẠI BƠM KHÁC .................................................... 
51
11.5. SO SÁNH VÀ CHỌN BƠM  ............................................. 
52
11.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  ................................................... 
53
11.7. THỰC HÀNH  .................................................................. 
57
Bài 12. VẬN CHUYỂN VÀ KHÍ NÉN ........................................ 
60
12.1. MÁY NÉN PITTÔNG  ........................................................ 
62
12.2. MÁY NÉN VÀ THỔI KHÍ KIỂU RÔTO  ...........................
68
12.3. QUẠT  ................................................................................ 
70
Bài 13. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG  ............... 
72
13.1. LẮNG TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC  .......................... 
72
13.2. THIẾT BỊ LẮNG  ................................................................ 
76
13.3. LẮNG TRONG TRƯỜNG LỰC LY TÂM  ......................... 
80
13.4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  .................................................... 
87
Bài 14. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC  ................ 
95
14.1. PHƯƠNG TRÌNH LỌC  ...................................................... 
96
14.2. THIẾT BỊ LỌC .................................................................
98
14.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  .................................................... 
100
14.4. THỰC HÀNH  ................................................................... 
103
Bài 15. KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG  .......................................
105
15.1. KHUẤY TRỘN BẰNG CƠ KHÍ  ........................................ 
105
15.2. CẤU TẠO CÁNH KHUẤY  ................................................ 
108
15.3. KHUẤY BẰNG KHÍ NÉN.................................................... 
111
15.4. CÂU HỎI  ............................................................................ 
113
15.5. THỰC HÀNH  ..................................................................... 
113
Bài 16. ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN  ..............................
114
16.1. ĐẬP NGHIỀN  ......................................................................
114
16.2. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU  .....................................................
129
16.3. THỰC HÀNH  .....................................................................
136
16.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  ................................................
137
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN  ...................................................
140
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................……
141


Comments

Post a comment

- Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu.
- Không nói tục, chửi bậy. Không spam, quảng cáo.
- Chỉ bàn luận tập trung vào vấn đề của bài viết.

< Các nhận xét không đúng yêu cầu sẽ bị xóa >

Popular posts from this blog

[Thủy động học] Phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng

Do bận làm đồ án tốt nghiệp nên hiện tại mình chỉ có thể post mỗi tuần 1 bài. Dù sao thì blog trẻ nên vẫn cần độ thường xuyên. :D. Quay về chủ đề chính của bài viết hôm nay chính là “Phương trình Bernoulli”. 

Với thủy tĩnh học – Định luật Acsimet và Định luật Pascal đóng vai trò nền tảng, còn với thủy động học – vai trò nền tảng xuyên suốt chính là phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli được Daniel Bernoulli công bố vào năm 1738 – khá là lâu rồi nhỉ các bạn.

Áp lực chất lỏng lên thành phẳng

Trong xây dựng thủy lợi, xây dựng đê đập kênh mương, hoặc khi xây dựng các bể chứa luôn cần tính toán áp lực tác dụng của chất lỏng lên thành chứa. Trong bài này mình sẽ trình bày và phân tích cách xây dựng công thức tính toán áp lực lên thành phẳng trong Thủy tĩnh học.Đây cũng chính là cơ sở để giải các bài tập thủy tĩnh học cơ bản.

[Thủy Tĩnh Học] Phương trình cơ bản thủy tĩnh học

Khi nghiên cứu thủy tĩnh học, người ta coi chất lỏng ở trạng thái yên tĩnh tương đối, nghĩa là khối chất lỏng trong một không gian có giới hạn cùng chuyển động với bình chứa nó, còn các phần tử trong khối chất lỏng thì không có chuyển động tương đối với nhau.